Uw professionele partner in de bouw!

Visie op bouw

In 2017-2018 verzorgde ik zelfstandig de uitwerking tot en met de bouwaanvraag van een energieneutrale nieuwbouwwoning in Friese natuurgebied ‘De Peinder Mieden’ tussen Opeinde en Drachten. Ook deed ik een gedeelte van het advies en bouwmanagement, waarbij ik toezicht hield op de tekeningen en andere stukken.

Tijdens dit project viel me op dat er weliswaar energieneutraal gebouwd werd, maar dat er geen aandacht was voor de mate waarin de gekozen materialen een belasting vormen voor het milieu. Ook vond er geen onderzoek plaats naar eventuele milieuvriendelijke alternatieven.

Voor mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding hbo bouwkunde heb ik daarom het project herontworpen, waarbij ik voor de vijf hoofdmaterialen van de woning de mate van milieubelasting heb vastgesteld en heb onderzocht of er alternatieven beschikbaar waren die minder impact op het milieu zouden hebben.

Uit het vooronderzoek bleek dat drie van de vijf hoofdmaterialen vervangbaar waren, namelijk de betonnen vloer, stalen felsplaten en aluminium kozijnen. Voor alle drie de materialen werd een geschikt alternatief gevonden, waarbij de milieuvriendelijkere materialen verrassend genoeg ook een aanzienlijke verbetering in de planning opleverden en tevens een flinke kostenreductie. Daarbij was er voor dit project geen ingrijpende wijziging in de constructie nodig om de alternatieve materialen te kunnen implementeren. Het gehele onderzoek is hier te lezen.

Deze uitkomsten hebben mij bevestigd in mijn overtuiging dat er in de bouw meer aandacht moet zijn voor het milieu. Tevens heeft het mij en anderen doen inzien dat het niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is, ja dat het zelfs lucratief kan zijn om milieubewust te bouwen.

Tijdens dit onderzoek heb ik veel expertise opgedaan. Middels mijn eigen bureau laat ik u graag van deze kennis profiteren, door u van advies te voorzien bij uw bouwproject.

Kennismaken?

Zwaag Bouwadvies
Camstrastrjitte 2C
9104 HC Damwâld

+31 (0)6 – 10 92 55 09
[email protected]

Sidebar-banner-zwaagbouw